Your customers' ServiceCare! Our standard!

Klantenservice uitbesteden?

Een goede customer care service is de sleutel tot een succesvolle klanttevredenheid, klantbeheer en –behoud. Contact Challenge Center optimaliseert en maakt klantbeleving meetbaar door zeer praktische KlantenService programma’s te ontwikkelen en te ondersteunen. Alles gericht op het onderwerp ‘klantbeleving verbeteren’. Een hoge klanttevredenheid uit zich in een hoge klanttevredenheidsscore (9,2) en een zeer hoge ‘afhandeling 1e contact’ (78%).

Multichannel klantcontact is de basis van C.C.C.. We hanteren de modernste technologie om vanuit één C.R.M. klanten DataBase alle contacten te organiseren, informatie vast te leggen en eventueel zendingen te laten uitvoeren. Dit zowel digitaal, telefonisch of  in de vorm van poststukken, pakketten en verzendingen.

Onze ServiceDesk-collega’s worden continue getraind en gecoacht en zijn in staat adequaat op vragen en problemen te reageren. De ServiceDesk-collega beschikt digitaal over de juiste informatiebronnen, Q&A’s en Intranet om een maximale klantbeleving te kunnen geven.

Zodoende zijn ze in staat het hoogste klanttevredenheid te behalen én te behouden!

Lees meer over klanttevredenheid meten.

Klantbeleving verbeteren: hoe?

We ontwikkelen een gedegen contactstrategie, gaan daarna praktisch aan de slag en richten het systeem in, leiden onze eigen mensen op en organiseren de DataBase-stromen en de follow-up.

Multichannel klantcontact is de basis van het C.C.C.. We hanteren de modernste technologie om vanuit één crm-systeem alle contacten te organiseren, informatie vast te leggen en eventueel zendingen te laten uitvoeren. Dit zowel digitaal, telefonisch of in de vorm van poststukken, pakketten en verzendingen.

Klanttevredenheid verhogen

Onze ServiceDesk-collega’s worden continue getraind en gecoacht en zijn in staat adequaat op vragen en problemen te reageren. De ServiceDesk-collega beschikt over de juiste digitale informatiebronnen, Q&A’s en Intranet om een maximale klanttevredenheid te kunnen realiseren én te behouden.